Skip to main content
0314-323464

Onderhoud monumentaal vastgoed

Wat anderen lang geleden met veel zorg hebben opgebouwd, behouden wij graag. Dat betekent dat wij altijd kwaliteit leveren, iets wat – nog meer dan anders – heel belangrijk is bij monumentaal vastgoed. Wij zijn houder van het ERM certificaat (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg)

Waarom is het ERM-certificaat zo waardevol?

Wij nemen aanvragen van verschillende opdrachtgevers adequaat en met veel aandacht aan en voeren deze met garantie uit. Om dit te onderstrepen is het verder uitbouwen van het onderdeel historisch schilderwerk voor ons bedrijf in de afgelopen jaren een belangrijke doelstelling geweest. Wij zijn dan er dan ook trots op per november 2023 in het bezit te zijn van het ERM certificaat.

Dit certificaat is meer dan een stuk papier. Het keurmerk bevestigt onze vakbekwaamheid in het proces van opname, voorbereiding en uitvoering van monumentaal onderhoud. Wij tonen ermee aan dat we werken volgens de algemeen erkende richtlijnen voor restauratiekwaliteit in de monumentenzorg.

 

Wat betekent het ERM-certificaat voor u als opdrachtgever?

Als houder van het ERM-certificaat willen wij graag uw vertrouwen in ons vakmanschap versterken. En in de kennis, ervaring en competenties van onze vakschilders. U de bevestiging geven dat wij werken met gevoel en aandacht voor historische waarden.

Een stap verder: BRL4000 en URL4009

Naast het ERM-certificaat willen wij graag benadrukken niet alleen te voldoen aan de normen, maar ernaar streven deze te overtreffen. Ons team heeft zich gecommitteerd aan de strikte eisen van BRL4000 en URL4009. Dit betekent niet alleen beheersing van de processen, maar ook het handhaven van de hoogste kwaliteitsstandaarden in de uitvoering van restauratiewerkzaamheden.

Voor meer informatie over ERM en monumentaal onderhoud, kijk op:

Samenwerken?

Wij komen graag bij u en uw vastgoed langs om een eventuele samenwerking te bespreken. Neem gerust contact op met Bram Aaldering.